събота, 26 февруари 2011 г.

Актуалното състоятние на „Витоша ски”

Статията не е довършена, извинявам се

Направих преглед на актуалното състоятние на „Витоша ски" и на ГФО им за 2009г.

Основни клиенти, според ГФО на „Витоша ски", са „Витоша ски училища" ООД, СД „Мотен", „Болкан хоридейз сървисис" ООД, БФСки и др.
Основни доставчици са „Макбул-ИС" АД (предполагам става въпрос или за „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД ЕИК: 130461680 или за „МАКБУЛ" АД ЕИК: 121298370, но това е неактивно), „Перлаинвест" ООД (където собственик е и Минев), „Въжени лини" ЕАД.

Най-много разходи отиват за външни услуги (37%), заплати – 20% и други материали – 10%. Явно си го източват посредством други фирми. Останалите данни не мога да интерпретирам. Прави ми впечатление, че имат огромни приходи от други дейности, които не мога да се сетя какви са. Имат реализирани приходи от фактурирана строителна услуга, не знам какво е това и как се отнася към Макбул, които и двете посочени дружества се занимават със строителство, отчетени са и доста големи разходи за охрана, но са намалели разподите за ремонти, изключително моного са нарастнали разходите за застраховка, но не е посочено коя е фирмата, а би било интересно.

Най-интересно ми е обаче следната
бележка на стр. 28 в точка 8 – Дългосрочни финансови активи, цитирам дословно: „Дългосрочите инвестиции в размер на 358 хил. лева представляват покрит заем към СУСОФ (Съветът за управление на специализиран общински фонд - Специализирания общински приватизационен фонд) при покупката на Въжени линии ЕАД". Явно става въпрос за приватизацията и задлженията за инвестиции в определен период и размер, които те трябва да отчитат като пасив, но които те намират за изпълнение и съответно „покрити". Това е само моя интерпретация, а и не разпибра много от счетовосдство. Но е явно, че инвестициите не са направени, щом сам оформени като пасив, но с какво са обезпечени?  Тук общинската агнеция за приватизация трябва да дава много отговори...

Най-много разпходи за бъдещ период ще имат за Чип карти и ски оборудване, която явно са възнамерямали да си купят през 2010, но това ще видим почти след година.
Задълженията по банкови кредити са в размер на 3,893 хил лева и са нараснали изключително много спряма 2008 зъдлженията към финансови предпирятия (3,224) и към предприятия от групата – 11,224.
И ето как правят своята далавера – с цел данъчна оптимизация от някакъв род дъщерната „Въжена линии" ЕАД (на това място е дадена само като АД, те са юридическия собственик а лифтовете) отдава под наем съоръженията на собственика си „Витоша ски" за 360 хил лева., а продава на „Витоша ски училища" ЕООД стоки и услуги за 170 хил лева. След което си задвъртат заеми за 1,215 хил.лева.  Така някои хора даже ДДС източват.

Ето и публикуваните документи от досието на Витоша ски в Търговския регистър:

Документ Оригинал Брой страници Размер
Сканирано копие на заявление образец Б4 Да 12 210KB
Документ за внесена държавна такса Да 2 80KB
Договор за залог на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите Да 14 639KB
Изрично писмено пълномощно Да 1 31KB
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя Да 1 26KB
Декларация от залогодателя по чл. 264 ДОПК Да 2 61KB
Декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове Да 1 23KB

Как е нараствало задължението на „Витоша ски" АД към ПИБ през годините или иначе казано с колко е спонсорирал Цеко Минев своето начинание.

Дата Основание Размер
15.12.2010 г. 18:04:21 КОРЕКЦИЯ
друг източник: Анекс № 4 към договор за залог на търговско предприятие от 05.11.2007г.
дата: 29.10.2010
количество дължимо: 1712000
единици: ЕВРО
15.12.2010 г. 17:41:02 КОРЕКЦИЯ
друг източник: Анекс № 3 към договор за залог на търговско предприятие от 05.11.2007г.
дата: 11.05.2010
количество дължимо: 1660000
единици: ЕВРО
15.2.2010 г. 16:45:54 КОРЕКЦИЯ
друг източник: Анекс № 2 към договор за залог на търговско предприятие от 05.11.2007г.
дата: 08.01.2010
количество дължимо: 1250000
единици: ЕВРО
22.12.2009 г. 16:54:07 КОРЕКЦИЯ
друг източник: Договор за залог на търговско предприятие от 05.11.2007 г. и Анекс № 1 към договора
дата:
количество дължимо: 1100000
единици: ЕВРО
27.10.2008 г. 13:57:59 договор
дата: 05.11.2007
количество дължимо: 500 000
единици: евро
Интересното е, че въпросните анекси не са публикувани

Обявени актове:
Годишен финансов отчет за 2007
Дата на обявяване: 30.9.2008 г.
Годишен финансов отчет за 2008
Документ
Дата на обявяване: 07.10.2009 г.
Годишен финансов отчет 2009
Документ
Дата на обявяване: 26.7.2010 г.
ИсторияДокументи

Заличено обстоятелство
ИсторияДокументи
Документ Оригинал Брой страници Размер
Сканирано копие на заявление образец Г1 Да 7 126KB
Друг акт-ДЕКЛАРАЦИИ-2БР Да 2 35KB
Друг акт-ПРОТОКОЛ Да 3 86KB
Друг акт-СПИСЪК Да 2 38KB
Документ за внесена държавна такса Да 2 29KB
Друг акт-ПОКАНА Да 3 108KB
Годишен финансов отчет-2007 Да 42 1,5MB
Друг акт-ПЪЛНОМОЩТНО Да 4 164KB
Друг акт-ПЪЛНОМОЩТНО Да 2 28KB
Друг акт-ПРОТОКОЛ Да 3 78KB
Друг акт-ПОКАНА Да 2 55KB
Друг акт-УДОСТОВЕРЕНИЯ-2БР Да 7 208KB


Документ Оригинал Брой страници Размер
Годишен финансов отчет Да 32 1,2MB
Сканирано копие на заявление образец Г1 Да 8 127KB
Документ за внесена държавна такса Да 2 75KB
Изрично писмено пълномощно 3 БР Да 3 54KB
Друг:ПРОТОКОЛ СД Да 3 73KB
Друг:ПОКАНА 2 БР Да 4 142KB
Друг:УАС Да 5 151KB
Друг:ПРОТОКОЛ ОС Да 3 77KB
Друг:ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ Да 1 24KB
Изрично писмено пълномощно Да 4 191KB
Друг:СПИСЪК Да 2 38KB

От тези документи е видно, че едно момиче - Надежда Андонова, явно служител на "Витоша ски" преставлява едноличния собственик на капитала в общото събрание на акционерите, но също така тя бива изрично упълномощена да внесе документите да регистрация в Търговския регистър.  При проверка в АПИС се установява, че същото момиче (казвам момиче, защото е на 28г. и я ползват за всичко) е управител на

ХЪДЕСКИ ЕООД, Транслитерация: HUDDESKY EOOD, ЕИК:201236703
Същото е собственост на Едноличен собственик на капитала: ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД, Чуждестранен търговец ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.), а Седалището му в София е ул "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№4. (там седят и Витоша ски)
Освен това Надежда Андонова е управител и на:
ПИРИН-ТУРИСТ ООД,
Транслитерация: PIRIN TOURIST, ЕИК: 831637138, Фирмено дело: 8580/1994; регистрирано пак на ул "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№4.
Съдружници в него са:
ДИМИТЪР ЧОБАНОВ, 300лв. (0.03%);
ЛИБЕРО, ЕИК: 122055616, 4800лв. (0.45%)
АНТУЕП, ЕИК: 130531214 (то е собственост на ЮЛЕН ПЛЮС ЕООД, 131162478; АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКО И ИНДУСТРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО АД, БУЛСТАТ: 103616289) 580 000лв. (54.62%)
АНТУЕП ОВЪРСИЙЗ ЛИМИТИД, Чуждестранен търговец, 476 700лв. (44.9%)

Надежда Андонова е управител и на:
ГРИЙН ХИЙТИНГ ООД, Транслитерация: GREEN HEATING, ЕИК: 131453505; където съдружници са:
ГРИЙН ХИЙТИНГ ТРЪСТ РЕГ, Ф № FL-0002.121.127-6, ЛИХТЕНЩАЙН, Размер на дялово участие: 5000лв. (0.13%) и
ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД, рег. № 1395369, ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.), Размер на дялово участие: 3 804 000лв. (NaN%)


Интересно е друго нещо. Витоша ски вече е дружетво майка на ВИТОША СКИ УЧИЛИЩА ЕООД и на ВЪЖЕНИ ЛИНИИ ЕАД


Име: ВИТОША СКИ УЧИЛИЩА 24.07.2008 г.
Транслитерация: VITOSHA SKI SCHOOLS 19.10.2009 г.
ЕИК: 175400237 24.07.2008 г.
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност 19.10.2009 г.
Фирмено дело: 17223/2007
Регистрация по ЗДДС: Адрес: ГР.СОФИЯ ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 4

Обявени актове
Годишен финансов отчет за 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 03.12.2009 г. 16:36:57
ИсторияДокументи

Име: ВЪЖЕНИ ЛИНИИ 26.06.2008 г.
Транслитерация: VАJENI LINII 26.06.2008 г.
ЕИК: 121321327 26.06.2008 г.
Правна форма: Еднолично акционерно дружество 26.06.2008 г.
Фирмено дело: 15523/1996
Регистрация по ЗДДС: Териториална данъчна дирекция: СОФИЯ-град
Състояние: Регистриран на 13.03.1997
Областен град: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Адрес: Пощ.код 1767 1-ВА ЛИФТОВА СТАНЦИЯ
Обявени актове
Годишен финансов отчет за 2007г.
Документ
Дата на обявяване: 30.9.2008 г. 15:32:56

Годишен финансов отчет за2008г.
Документ
Дата на обявяване: 25.6.2010 г. 14:22:20

Годишен финансов отчет за 2009г.
Документ
Дата на обявяване: 25.6.2010 г. 14:22:20
ИсторияДокументи


Понеже споменах любимия си ЛИБЕРО ЕАД, ЕИК: 122055616, та да напомня, че те са собственик в:
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД ЕИК: 831746447;
ПИРИН-ТУРИСТ ООД ЕИК: 831637138
АГРО ТРЕЙД ООД, ЕИК: 831535076;
ВИДИЯ-В-04 АД ЕИК: 131349606;
ИНФОСПОРТ ООД ЕИК: 131160331;
ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ АД БУЛСТАТ: 130218244 тук са заедно с НИКМИ;
БУЛМАРКЕТ ДМ ООД БУЛСТАТ: 124077052;
ИНОФЕРТ ООД БУЛСТАТ: 123092445;
МЕЙ ФАРМА АД БУЛСТАТ: 121700522;
ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА АД БУЛСТАТ: 121224198 - акционери тук са ПИБ и хората зад Главболгарстрой;
ГЕХАРД АД БУЛСТАТ: 102180256;
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД БУЛСТАТ: 000694724

Ето и малко инфо за ВИХРЕН-ВЪЖЕНИ ЛИНИИ, за тях май не съм кзвал нищо. В тях собственик са Въжени линии
ВИХРЕН-ВЪЖЕНИ ЛИНИИ ООД ЕИК: 121016845 Състояние към 04.12.2009 г. (архив)
Собственици
ВЕСЕЛИН ЦАНКОВ,   Дял: 74.4%, Съдружник
ВЪЖЕНИ ЛИНИИ,   ЕИК 121321327  Дял: 14.2%, Съдружник
САВКА ЗАГОРОВА,    Дял: 11.4%, Съдружник
Управляващи
ВЕСЕЛИН ЦАНКОВ,    Управител


ОБЩИ ДАННИ към дата
Име: АЛЕКО СПОРТ-99 27.06.2008 г.
Транслитерация: ALEKO SPORT-99
ЕИК: 121842807
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Фирмено дело: 2520/1999
Регистрация по ЗДДС: Териториална данъчна дирекция: СОФИЯ-град
Състояние: Регистриран на 02.08.1999
Областен град: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Адрес: Пощ.код 1415 Х-Л ПРОСТОР
История на регистрацията по ЗДДС: Регистриран: 02.08.1999
АДРЕС
Седалище: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1000; Населено място гр. София; Район р-н Триадица; бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ  63; 27.06.2008 г.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Предмет на дейност: XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEДOCTABЯHE HA TPAHCПOPTHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOMУHAЛHO-БИTOBИ, PEKЛAMHИ, CПOPTHИ, AHИMAЦИOHHИ, KУЛTУPHИ И ДPУГИ BИДOBE ДOПЪЛHИTEЛHИ УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C MEЖДУHAPOДHИЯ И BЪТPEШEH TУPИЗЪM, BKЛЮЧИTEЛHO CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT И ПOДДЪPЖAHE HA ПЪTHИЧECKИ BЪЖEHИ ЛИHИИ, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT И TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT, И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOH. 27.06.2008 г.
НКИД
Стар НКИД: Код НКИД: 6330
УПРАВЛЕНИЕ
Представители: КОСТАДИН КОСТАДИНОВ, 27.06.2008 г.
Съвет на директорите: Мандат: 21.12.2011
ГЕОРГИ  БОБЕВ,
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ,
ИВАН КАРНОБАТЛОВ,
27.06.2008 г.
СОБСТВЕНИЦИ
Едноличен собственик на капитала: ЕЛОРА МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД, БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ О-ВИ, Чуждестранен търговец 27.06.2008 г.
Обявени актове
1001.  Описание на обявения актГодишен финансов отчет
2007
Документ
Дата на обявяване: 09.10.2008 г. 13:35:20
Годишен финансов отчет
Година: 2008г.
Документ
Дата на обявяване: 07.10.2009 г. 10:24:43
Годишен финансов отчет
Година: 2009г.
Документ
Дата на обявяване: 25.6.2010 г. 15:27:45
20100625152745ИсторияДокументи

АЛИФТСТРОЙ ООД

БУЛСТАТ: 121898026
Юридически статут: Юридическо лице, Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Дерегистрирана по ДДС с данни: Данъчен номер: 3220073881, Данъчна регистрация: ТДД СОФИЯ-град

История на регистрацията:
Регистриран 05.07.1999 г. Дерегистриран 12.03.2002 г. Документ за създаване: Решение 1 от 10.05.1999 г. по ф.д. 6092/1999 г. на Софийски градски съд, партиден № 50808 рег. 1, том 552, стр. 32


ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Активност Развиващ дейност
Форма на собственост Държавна 38.98%
Форма на собственост Частна 61.01%
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
Колективен орган на управление Общо събрание
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
Национален класификатор на икономическите дейности 4521 Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Чуждестранно участие в регистрирания капитал Косвено чуждестранно участие 39.00%


АДРЕСИ:
Седалище: България, област София, общ. Столична, гр.София, район Витоша, п. код 1606, ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ХОТЕЛ ПРОСТОР

СОБСТВЕНИЦИ:
АЛЕКО СПОРТ-99, ЕИК   121842807 
Гражданство/държава: България
Ограничено отговорен съдружник, Размер на участието: 250.00,
Дял: 5.00%
БОРОСПОРТ, ЕИК   122002603 
Гражданство/държава: България
Ограничено отговорен съдружник, Размер на участието: 1500.00,
Дял: 30.00%
ПАМПОРОВО, ЕИК   830166943 
Гражданство/държава: България
Ограничено отговорен съдружник, Размер на участието: 3250.00,
Дял: 65.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
ТОДОР ВАПЦАРОВ, Държава: България
Длъжност: Управител, Роля: Управляващ

Няма коментари:

Публикуване на коментар